Webinarium

Choroba Parkinsona

Nowe możliwości terapeutyczne

Sponsorem webinarium jest firma AbbVie

Czas trwania każdego wykładu: 40 minut

Możliwość zadawania pytań

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat zaawansowanej choroby Parkinsona. Webinarium składa się z trzech nagranych wykładów. Możecie je Państwo odtworzyć w dowolnym czasie w terminie do 15 września 2020.

Przybliżymy Państwu opiekę nad chorym z zaawansowaną chorobą Parkinsona, możliwości terapeutyczne i nowe terapie stosowane w Polsce. Odpowiemy na pytania - komu dedykowane są terapie infuzyjne, jak diagnozować chorobę zaawansowaną i jak postępować z chorym. Wyjaśnimy proces kwalifikacji do terapii infuzyjnych prowadzonych przez ośrodki w Polsce.
Wykłady zawierają informacje naukowe dotyczące doniesień w leczeniu pacjentów z chorobami przewlekłymi neurologicznymi w czasie zagrożenia epidemiologicznego, w tym informacje o wynikach badań klinicznych.

Celem wykładów nie jest promowanie produktów leczniczych, zachęcania do stosowania produktów leczniczych poza ich zarejestrowanymi wskazaniami, czy zachęcanie do stosowania niezarejestrowanych produktów leczniczych.

 

Program webinarium


Wyzwania dla lekarza neurologa - leczenie i opieka nad pacjentem z zaawansowaną chorobą Parkinsona w czasach zagrożenia epidemiologicznego

 

dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz

Katedra i klinika Chorób Zakaźnych UM w Lublinie

DUOD-PL-00013-E

 

wykład dostępny od 15.06.2020


Zaawansowana choroba Parkinsona - diagnoza

w odpowiednim czasie

 

dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski

Klinika Neurologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

DUOD-PL-00014-E

 

wykład dostępny od 15.07.2020


Opieka nad pacjentami z zaawansowaną chorobą Parkinsona leczonymi terapiami infuzyjnymi

 

dr n. med. Anna Roszmann

Oddział Neurologiczny, Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno - Psychiatrycznego, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku,

ABBV-PL-00030-E

 

wykład dostępny od 14.08.2020

 

Zapraszamy!

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40